எம் தஞ்சை தரணி

பசுமை போர்த்திய தஞ்சை வயல் வெளிகள்

1 comment:

வானம் said...

நானும் தஞ்சாவூர்தான்.
அழகான படம்.